Vítejte na stránkách Hasičů ze Bříství

Založeno v roce 1904

 

 

 

 

 

 

HASIČSKÉ DESATERO DOBROVOLNÍKA
 

  1. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.
  2. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.
  3. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.
  4. Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří Tě zvolili, očekávají od Tebe činnosti zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.
  5. Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.
  6. Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.
  7. Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.
  8. Nevyvolávej ve spolku různých, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.
  9. Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zařízení, jehož odznak nosíš.
  10. Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.

Novinky

P.F. 2023

20.12.2022 07:35

Dotace od Nadace Agrofert

29.07.2022 09:19
Díky příspěvku nadace Agrofert jsme si mohli letos pořídit tento nový komplet IDP Dräger. Významně se zvýší bezpečnost zasahujícich hasičů a také nám ulehčí práci při mimořádných situacích, ke kterým vyjíždíme a u kterých je zapotřebí. DĚKUJEME NADACI ZA JEJICH PŘÍSPĚVEK  

Nové historické uniformy

05.09.2021 20:56
díky podpoře Nadace ČEZ a Nadace na podporu hasičského hnutí jsme pořídili nové historické uniformy. Těšíme se, až budeme mít příležitost reprezentovat sbor a představit uniformy veřejnosti "v akci".

Závozy testů a ochranných pomůcek pro ORP Český Brod

15.04.2021 17:08
7.4.2021 jsme začali pravidelně zásobovat ORP Český Brod testy na Covid19 a respirátory. Jedná se o dodávky, které jsou dále distribuovány do škol. Více v sekci Jednotka/Zásahy/2021

Úprava zeleně v obci

28.03.2021 17:05
28.3.2021 jsme na žádost OÚ pokáceli 5 stromů, vytrhali pařezy a vše uklidili.

Úterky údržby

03.02.2021 16:58
Mimo údržbu a oprav techniky jsme během zimních úterků také vyrobili výsuvný systém pro novou elektrocentrálu a zabudovali jej do AVIE. Díky této konstrukci, může být centrála uvedena do provozu a obsluhována, aniž by ji bylo nutné vyjmout z vozidla.

Brigáda

15.01.2021 16:55
6.12.2020 jsme v naší obci zasadili celkem 10 nových stromů. Duby a lípy se nacházejí u Kolonky, podél cesty ke Křížku.

Úterky údržby

14.12.2020 20:14
od listopadu se jednotka pravidelně každé úterý v 18 hodin schází ve zbrojnici a pracuje na údržbě techniky. Svépomocí jsme například vyměnili ložiska na zadním kole Tatry, nainstalovali nové zástěrky, seřídili brzdy a provedli další drobné úpravy jak na Tatře, tak i na Avii. Díky tomu obě vozidla...

Svatá Barbora

03.12.2020 20:03
3.12.2020 Obcházely svaté Barbory obec a všem dětem do deseti let rozdávaly punčochy, ve kterých se nacházely sladkosti, ale i brambory a uhlí. Částečně jsme tak dětem vynahradili zrušeného Mikuláše.

Slamový betlém

03.12.2020 19:56
28.11.2020 jsme v parku u kostela nainstalovali betlém ze slámy. Na jeho výrobě se podíleli členové a členky SDH a podle reakcí místních i přespolních, kteří se na betlém jezdí dívat, se dílo nad očekávání povedlo. Díky všem.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>