3.11.2018 svoz nebezpečných odpadů

05.10.2018 13:42

 

Dne 3.11.2018 mezi 11:50 a 12:20 proběhne před budovou OÚ svoz nebezpečných odpadů

 

Odpady, které budou přebírány:

 

  • nebezpečný odpad – oleje, znečištěné obaly, barvy, lepidla, pryskyřice, mastné tkaniny, ředidla, rozpouštědla, kyseliny, zásady, pesticidy, léky, AKU baterie, monočlánky, atd.

 

  • elektrospotřebiče – lednice, televize, monitory, zářivky, drobné elektrospotřebiče
  •      jelikož lednice, televize a monitory patří do systému zpětného odběru, budou tyto elektrospotřebiče převzaty pouze kompletní

 

  • pneumatiky – od osobních automobilů bez disků, ostatní pneumatiky (to znamená s disky, traktorové atd.) nebudou převzaty!

 

 
 

V rámci mobilního svozu nebezpečného odpadu nebude přebírán od občanů z kapacitních důvodů objemný odpad (nábytek, linolea, koberce, atd.) – nejedná se o nebezpečný odpad!