Adventní koncert - poděkování

16.12.2019 11:26

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ BŘÍSTVÍ

ve spolupráci s Obecním úřadem Bříství děkuje občanům místním i z blízkého okolí, kteří se zúčastnili 15. 12. 2019 akce ADVENT 2019 na podporu nadačního fondu

ŠANCE ONKOLÁČKŮM.

Tato akce se tradičně konala v místním kostele Nalezení sv. Kříže a velké poděkování patří dětem z MŠ Kounice a ZŠ Kounice, které svým kulturním vystoupením zpříjemnily 3. adventní neděli v našem kostele. Dobrovolný finanční příspěvek občanů spolu s příspěvkem SDH Bříství

činí 6 000,-Kč a podpoří tento nadační fond.