Brigáda Na kolonce

01.05.2012 10:12

V neděli 29. dubna jsme společně s obecním úřadem uspořádali brigádu na úpravu sportovně relaxačního pruhu Na kolonce.Vysazovali se keře dodělávali se drobné terénní úpravy a nakonec se  muselo sesbírat kamení, které by vadilo při sečení trávníku.Celá akce byla hojně navštívena jak členy SDH tak i občany obce.

Všem zúčastněným patří velký dík.