Hasičsko záchrannářské cvičení

10.10.2013 18:38

 

HASIČSKO ZÁCHRANÁŘSKÉ CVIČENÍ  V PŘESTAVLKÁCH  5.října 2013

 

Za  krásného slunečného počasí odjelo po poledni družstvo JSDH Bříství na 7.ročník Hasičskozáchranářského cvičení do Přestavlk u Čerčan. Oblíbenost této akce svědčí o tom, že sbory dobrovolných hasičů se vždy něčemu novému chtějí  naučit a láká je i soutěžní adrenalin za ztížených podmínek. Místní SDH pod vedením Davida Znamenáčka ve spolupráci s HZS Benešov ZZS Benešov připravují opravdu náročné disciplíny a mají je skvěle propracované.

Po úvodním nástupu byly sbory rozlosovány do skupin a účastnili jsme se školení v nepřímé srdeční masáži a umělém dýchání z úst do úst, dále se pak na setkání s krajskou psycholožkou pro hromadná neštěstí, kde jsme se  dozvěděli velmi zajímavé poznatky, se kterými se můžeme setkat při krizových situacích. Ani požární ochrana Bc.Jiřího Černovského nezklamala a Mudr.Pavol Kačenga nás seznamoval s základními principy třídění raněných START a s jejich ošetřením. Byly to opravdu poučné přednášky.

V 19,30hod již začali SDH vyjíždět na 2 trasy současně. Celkem bylo připraveno 10 stanovišť.

Naše družstvo začínalo na společné disciplíně 3 družstev – "Výbuch ve výškové budově – na diskotéce", kde byly ještě umístěny sudy a kanystry s nebezpečnými hořlavými látkami, počet osob neznámý.Úkol byl ztížen tím, že se nemohly unitř budovy plné sutin a dalších překážek používat  baterky. Prostě mazec. Po této  disciplíně jsme vyrazili na  stanoviště, kde byl simulovaný "pád chlapce ze srázu", následovalo fotbalové hřiště, kde na sportovních kabinách bylo nalezeno tělo muže a museli jsme téměř 20minut správně resuscitovat – tady jsme obdrželi velikou pochvalu! I další diciplína byla zdravotnická – pád cyklisty z kola v bezvědomí se zachovanými životními funkcemi. Pak následoval úraz elektrickým proudem u trafo stanice s rozsáhlými popáleninami, tajná disciplína, kdy jsme měli pátrat po neznámém počtu osob. A když jsme přijeli k rybníku, bylo to opravdu taky zajímavé – 2 osoby zraněné-jedna na břehu a druhá na ostrůvku v rybníku. To bylo překvapení, když jsme se na ostrůvek museli dopravit na raftu a raněného v bezvědomí s tržnou ránou na hlavě převézt na pevninu. Zábavné to bylo, ale do raftu už tekla voda, takže obavy jsme měli, zda se náhodou za mrazivé noci nebudeme koupat v rybníce. Nekoupali,hurá! Pak následovala 2.společná disciplína – dopravní nehoda plného autobusu s osobním automobilem – byl to masakr. Zde se nám hodily informace o třídění raněných START a práce s agresivními a hysterickými postižnými. Figuranti byli přesvědčiví, opravdu. Tady doopravdy záleží na "Veliteli zásahu", na promyšlené spolupráci, vytýčení stanovišť pro vážně raněné, pro méně raněné a pro zemřelé. Pak  nás čekal les – , použití vlastní PS 12 se sacím, dopravním i útočným vedením a ve zdolání

4 ohnisek požáru v kopcovitém rozbahněném  terénu. Na závěr jsme s dýchacím přístrojem s útočným vedením prohledávali budovu a sklep, kde jsme pak našli ohnisko zadýmení a sud s neznámou hořlavou látkou .Končili jsme tedy po 1,30hod. V místním hostinci "U LAPKŮ"jsme čekali na závěrečné vyhodnocení. Pro nás příjemně překvapivé, protože jsme v jednotlivých disciplínách skončili na krásném 5.místě – nejlépe doposud, a pak 4.ve dvou společných dsciplínách. Děkujeme, že jsme se mohli zúčastnit tohoto cvičení.

 

Družstvo:

Velitel – Michal S.

Strojník – Martin S.

Hasič – Michal Č.

Hasič – Ondra T.

Hasič – Robert G.

Hasič – Marcela N.