Informace pro občany

29.10.2019 12:49

V menu přibyla nová záložka "Informace pro občany".

Naleznete zde důležité informace týkající se nejen prevence, ale též rady co dělat v případě mimořádných událostí.