Okrskové cvičení

24.10.2012 20:18

NÁMĚTOVÉ CVIČENÍ 12.OKRSKU

 

V sobotu 13. října 2012 v 9 hodin se hasičské sbory našeho okrsku začaly sjíždět na 3 stanoviště, kde začínaly plnit připravené disciplíny. Propozice pro toto námětové cvičení byly všem SDH rozeslány, aby se orientačně seznámily s připravovanými úkoly. 

Pro Vaši představu:

* na stanovišti s dopravní nehodou, bylo úkolem hasičů zajistit nahlášení události s popisem, zajištění příjezdové cesty pro Záchrannou službu,  vyproštění raněných z osobního automobilu, který havaroval do stromu a kmen zaklínil cestující ve voze

* dalším úkolem byl výjezd k požáru slámy na poli, ohledání terénu, nahlášení události, likvidace ohně

* velmi zajímavým stanovištěm byla nebezpečná hra dětí, kdy si děti hrály na posedu v lese, který spadl a došlo k velmi vážným 2 zraněním, doprovázející hysterickými reakcemi dalších 12ti dětí.

 

Takové taktické  cvičení má opravdu smysl, neboť se s danými situacemi můžeme setkat kdykoli v reaálném životě. SDH Velenka, Přerov n.L., Semice zasluhují velké poděkování za organizaci tohoto cvičení. V letošním roce se jednalo již od 2.námětové cvičení po JARu 2012, které organizovaly sbory z Vykáně , Bříství, Kounic a také s úspěchem se vydařilo.

Závěrečné vyhodnocení akce pro SDH Bříství dopadlo velmi dobře – spolu SDH Velenka – 1.místo. Zde ale nejde o  umístění, ale o  to sejít se, vyzkoušet si disciplíny a zhodnotit, kde má každý sbor