Plán akcí na rok 2015

06.01.2015 10:49

Hasičský ples

Okrsková valná hromada

Okresní hasičský ples- Libice n.C.

Dětský karneval  - březen – napadlo mne udělat konečně PYŽAMOVOU PÁRTY pro dospělé???

Zapojení do hry Plamen – mladí hasiči

Ćarodějnice

Údržba vodních zdrojů

Oprava sušáku na hadice

Účast na sport. soutěžích dospělých – družstva žen, event..mužů-Polabská liga,První nasátí, Noční útoky,Velenkiáda

Okrsková soutěž

Účast na námětových cvičeních 12.okrsku

Prověřovací cvičení SDH Bříství

Stanovení školícího programu v rámci SDH – taktika,prevence,hasičina,zdravověda

Účast na akci „Ukliďme si Pošembeří“

Údržba  dětských hracích prvků na „Kolonce“

Dětský den

Stanování na Horkách – 3.8.-9.8.2015

Sběr železného šrotu

Účast na prověřovacích cvičeních SDH a složek IZS v jiných okresech

Brigádní činnost na údržbě hasič.zbrojnice,techniky

Brigádní činnost pro obec

Zapojení do dokončení renovace místní knihovny

Mikulášká nadílka