SDH BŘÍSTVÍ VYHLAŠUJE ZÁKLADNÍ KOLO SOUTĚŽE POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ VĚKU 5 – 18 LET

18.03.2015 06:15

SDH BŘÍSTVÍ VYHLAŠUJE ZÁKLADNÍ KOLO SOUTĚŽE POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ

PRO DĚTI A MLÁDEŽ VĚKU 5 – 18 LET

 

Soutěž má tři části:

 1. literární 

2. výtvarnou

3. zpracovanou s pomocí digitálních technologií (DT)

Obsahové zaměření:

 - vyjádření poznatků o příčinách požárů, příklady nedbalostního jednání a nepozornosti při manipulaci s ohněm v přírodě, v domácnosti apod., při manipulaci s hořlavinami apod., nebezpečné hry dětí se zápalnými prostředky, s hořlavými látkami, zábavnou pyrotechnikou atd., - pomoc hasičů při požárech, haváriích, nehodách, živelních pohromách a ochraně životního prostředí,  - zážitky ze zájmové, sportovní či výchovné činnosti mládeže nebo letních táborů mladých hasičů se zaměřením na požární tématiku,  - vyjádření nedostatků v oblasti požární prevence a varování před požáry.

Hodnocení soutěžních prací.

Vyhodnocují se vždy tři nejlepší práce ve všech věkových kategoriích. Termín odevzdání do 3.4.2015 do hasičské zbrojnice(ve středu vždy) nebo na tel.čísle – 603107637.