Souhrn činnosti SDH za duben 2013

09.05.2013 14:42

JAKÉ BYLY  AKTIVITY SDH V DUBNU 2013?

Vedoucí kolektivu našich mladých hasičů se pravidelně scházejí s dětmi od října 2012 vždy ve středu a připravují pro ně naučný a soutěživý program. Děti se učí základům hasičského výcviku, požárního útoku, umí uvázat předepsané uzle, topografické značky, grafické znázornění požárního nářadí, základní hasební prostředky, hasicí přístroje, aj. V měsíci dubnu se sešli 4x. Děti jsou moc šikovné.

 Sbor dobrovolných hasičů se tento měsíc zúčasnil nebo organizoval tyto akce:

  • 3.4.2013 -  zkoušky preventistů
  • 13.4.2013 – akce Ukliďme si Pošembeří
  • 20.4.2013 – čištění požární nádrže
  • 24.4.2013 – shromáždění OSH Nymburk, školení obsluhy motorových pil
  • 28.4.2013 – brigáda na úpravě okolí Čarodějnic
  • 30.4.2013 – Čarodějnický rej na Horkách se soutěžemi, hrami a opékáním buřtů
  • 2x tréninková příprava družstva žen a mužů na soutěž      
  • úklid v hasičárně, kontrola techniky

 

Děkujeme všem, kteří se mohli zúčastnit nebo jinak pomoci