STANOVÁNÍ NA HORKÁCH

26.06.2012 16:05

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

 

BŘÍSTVÍ

 

 

POŘÁDÁ  PRO DĚTI od 6ti  – 15ti let

 

 

STANOVÁNÍ NA HORKÁCH

od 8. 8. 2012 – 11. 8. 2012

 

 

 

Bohatý program –  táborák, noční dobrodružství, soutěže, hry, branný závod,

diskotéka, ukázky požární techniky aj.

Děti z Bříství – 100,-Kč, ostatní děti – 200,-Kč.

 

 

ODJEZD: 8. 8.2012 mezi 17,00 – 17,30 hod.

 od hasičské zbrojnice

NÁVRAT: 11. 8. 2012 mezi 14,00 – 15,00 hod. k hasičské zbrojnici

 

 

 

Přihlášky jsou u pí. Nečkové Marcely, čp. 78,

v obchodě u pí. Součkové

a na  Obecním úřadě Bříství.

 Odevzdávat pouze do 25.7.2012 u pí. Nečkové M.  nebo na Obecním úřadě Bříství.

Případné další dotazy na tel. 603 107 637(pí.Nečková M.)