Hasičské stanování PŘEŽITÍ 2016

17.08.2016 21:32

Hasičské stanování PŘEŽITÍ 2016

Od 1. – 6. 8. 2016

Horka Bříství

 

Stanování na Horkách se stalo pro SDH Bříství již tradicí. Již řadu let členové dávají hlavy dohromady, aby vymysleli aktivity na těch pár dní.  Návrhy od jednotlivců doladil do úplného programu Martin Spurný, který s námi pracuje již 2 roky. Má řadu zkušeností s prací s dětmi a jeho aktivity jsou toho důkazem. Letošní rok začaly děti stanovat již od pondělního odpoledne a během prvních dnů si vyráběly talismany, dřevěné příbory, učily se rituálu zapalování táborového ohně, soutěžily v krmení zhotoveným příborem, v hodu míčem na ruské kuželky, přenášení nosítek se zátěží, zdolávaly lanovou dráhu aj.. Velkou zátěží pro ně však bylo v 30ti stupňovém vedru sbalení zavazadla a veškerého proviantu na noční pobyt mimo tábor a odchod na určené stanoviště. Tam si měly zhotovit přístřešek, rozdělat bezpečný oheň, uvařit si polévku, čaj a hospodařit s přidělenými surovinami. Pro instruktory to též znamenalo vymyslet pro ně aktivity, aby se tým zabavil a přežil do rána. Během noci se však objevili záškodníci, kteří týmům některé věci nepozorovaně vzali anebo naopak jim další proviant dodali. Avšak se našel i odvážlivec Petr, který nepozorovaně vnikl do základního tábora a obstaral další proviant pro tým. Instruktoři si vyzkoušeli komunikaci s hlavním táborem pomocí vysílaček a v určený čas se pravidelně hlásili veliteli Michalovi. V ranních hodinách však byla vyhlášena evakuace ze stanovišť, neboť se zvedl velký vítr, který v dopoledních hodinách přinesl déšť. A nebyli bychom hasiči, kdyby děti neměly třeba NOČNÍ hasičský POPLACH – HLEDÁNÍ POHŘEŠOVANÉ OSOBY v okolí tábora nebo soutěž v hledání hasičského nářadí dobře schovaného. Ve středu nás přijeli navštívit hasiči z Horních Měcholup, kteří předvedli své „velké vozidlo“, děti si ho prolezly, mohly si zastříkat a zeptat na všechno, co je zajímalo. Během stanování se děti také dozvídaly informace o požárech, hasicích přístrojích, o první pomoci, o topografii, práci s buzolou, šifrách aj. K táboření v přírodě patří i opékání buřtů a učení se písniček k ohýnku.  Na přípravu jídel v polní kuchyni dohlížela letitá naše kuchařka Martička spolu s Markétou, Śárkou, Danou D., Míšou a Maruškou. Velkou oporou při soutěžích a programu by Martin Sp., Robert, Michal S., Martin S. a o zázemí proviantní se starala Marsi. Děti se dočkaly i závěrečné diskotéky v maskách s DJ Robem a v sobotním dopoledni se trochu zapotily s šifrou, která je měla nasměrovat k pokladu. Vše ale vyšlo a všechny poklady byly nalezeny. Při závěrečném nástupu každý účastník PŘEŽITÍ 2016 získal PAMĚTNÍ LIST spolu s dárkem a zmrzlinový kornout.

Děkujeme sponzorům, kteří finančně přispěli na tuto akci – S.J.TRANSPORT s.r.o., V. &S. Schilling, pí. D. Dürrová a členové SDH Bříství. Dále poděkování patří i společnostem Le&Co Jirny, Pekárny Český Brod, p. Drbohlavovi a rodičům, kteří se materiálně zasloužili o zdárný průběh stanování, maminky se zapojily do pečení moučníků, aby naši táborníci nestrádali. Poděkování patří i členům SDH, OÚ, místním příznivcům hasičů, členům SDH Starý Vestec, kteří byli nápomocni při zakládání tábora, pak i jeho stěhování zpět a jako v loňském roce nám připravil občerstvení pro tyto účastníky p. Novák.  Děkujeme také instruktorům Markovi, Terce, Verče, Andrejce, Julče, Zuzce, Tomášovi, kteří s dětmi pracovali.

Jsou to pro nás aktivity navíc, hledání nových témat, informací, zajišťování všeho potřebného, oslovování sponzorů, ale myslíme si, že když si děti vyzkouší stanování ve vojenských bažinách, nocování venku, vaření v kotlíku a další aktivity, tak získají spoustu nových znalostí a dovedností, které se jim v budoucnu mohou hodit. Zůstanou jim vzpomínky na dobrodružný zážitek, který si hned tak každý neprožije, zároveň poznají nové kamarády.