Výzva na pořízení AED

22.12.2018 16:13
Neobvyklá výzva k občanům se neminula účinkem. K 20. 12. 2018 bylo na běžném účtu a v kase pokladníka SH ČMS – SDH Bříství na tuto akci celkem 38 300,-Kč. Velká finanční částka z rukou dobrovolníků, jimž tímto velmi děkujeme a po domluvě s nimi buď jejich jména zveřejníme nebo ne (dle pravidel GDPR).
Další peněžní prostředky budou přidány na AED z vlastních financí SH ČMS – SDH  Bříství (po schválení jejími členy na VVH) a bude zakoupen jiný typ tohoto přístroje. Pokud by ještě někdo měl zájem přispět i formou Darovací smlouvy, není problém.
Zdraví máme pouze jedno, to se koupit nedá,
 važme si ho.
Neobvyklá výzva k občanům se neminula účinkem. 
K 20. 12. 2018 bylo na běžném účtu a v kase pokladníka SH ČMS – SDH Bříství na tuto akci celkem 38 300,-Kč. 
Velká finanční částka z rukou dobrovolníků, jimž tímto velmi děkujeme a po domluvě s nimi buď jejich jména zveřejníme nebo ne (dle pravidel GDPR). Další peněžní prostředky budou přidány na AED z vlastních financí SH ČMS – SDH  Bříství (po schválení jejími členy na VVH) a bude zakoupen jiný typ tohoto přístroje. 
 
Pokud by ještě někdo měl zájem přispět i formou Darovací smlouvy, není problém.
 
Zdraví máme pouze jedno, to se koupit nedá, važme si ho.