2018

 

 

Zásah č.5.

20.10.2018 Technická pomoc 

Dne 20.10.2018 byla jednotka na žádost starosty obce vyslána k odstranění větve spadlé do koryta Kounického potoka v úrovni domu č.p. 155

 

Zásah č.4.

15.10.2018 Požár střechy budovy výroby spotřebního zboží

Vyhlášení poplachu 19:22, výjezd 19:28, příjezd na základnu 16.10.2018 03:48

 vyjíždí T148 CAS32, posádka 1+2.       

Jsdh Bříství byla dne 15.10.2018 povolána k požáru do Lysé nad Labem. Po příjezdu na místo byla jednotka určena k provádění kyvadlové dopravy vody na požářiště s CAS 32. Tuto činnost jsme prováděli až do odjezdu na základnu na pokyn VZ.

Zásah č.3.

16.7.2018 Požár kombajnu na nesklizeném poli

Vyhlášení poplachu 11:02, výjezd 11:16, příjezd na základnu 15:43

 vyjíždí T148 CAS32, posádka 1+1.       

Jednotka po příjezdu na místo zásahu začala na pokyn VZ s hašením hořícího obilí pomocí lafetové proudnice. Po doplnění cisterny vodou, pokračovala jednotka s likvidací pořáru spáleniště pomocí zkrápěcí lišty.

Po likvidaci požáru zůstala jednotka na místě a dozorovala při demontáži kombajnu. Po konečném prolití kombajnu vodou se jednotka vrátila na základnu.

 

 

Zásah č.2.

6.5.2018 požár rodinného domu, v budově se nikdo nenacházel

Vyhlášení poplachu 16:49, výjezd 16:54, příjezd na základnu 18:06

vyjíždí T148 CAS32, posádka 1+4.

Po příjezdu na místo zásahu provedla jednotka průzkum a zjistila, že v místnosti budovy hoří odpad na elektrickém sporáku. Před zahájením hašení byl vypnut přívod elektriké energie do celé budovy.  Hašení probíhalo jedním proudem "C" a jeden proud "C" byl natažen pro případné ochlazování vynášeného materiálu. Zasažená místnost byla odvětrávana přetlakovým ventilátorem a průběžně monitorována termo kamerou. Dva členové jednotky odkláněli dopravu od místa události. Po příjezdu vyšetřovatele HZS byl vynesen elektrický sporák. Na pokyn VZ odjela jednotka zpět na základnu.

 

 

Zásah č.1.

23.2.2018 Požár izolace v hale rekonstruovaných mrazíren

Vyhlášení poplachu 10:01, výjezd 10:09, příjezd na základnu 22:17

vyjíždí T148 CAS32, posádka 1+3. 

Po příjezdu na místo zásahu byla jednotka určena ke kyvadlové dopravě vody na bojový úsek číslo 3. Na čerpacím stanovišti bylo nasazeno plovoucí čerpadlo Niagara 1, obsluhou byli určení členové JSDH Přerov n.L. Použivání čerpadla bylo ukončeno ve 21:33 hod. 

Kyvadlová doprava vody probíhala s pomocí T148 CAS32 do 13:50 hod. Poté velitel zásahu rozhodl o přeskupení techniky a JSDH Bříství se přesunula na bojový úsek číslo 2. Po ustavení cisterny byly nasazeny celkem 3 útočné proudy "C" a vytvořeno přívodní vedení hadicemi "B" do hasícího robota LUF60.  

Ve 21:00 rozhodl velitel zásahu o ukončení činnosti JSDH Bříství na místě zásahu a jednotku odvolal zpět na základnu.

Zásah č.1.