Historie

Sbor dobrovolných hasičů Bříství (dále jen SDH Bříství) byl založen dne 24. září roku 1904 občany Bříství a Starého Vestce, kteří spolu v té době velmi úzce spolupracovali. Na ten den svolali pánové Antonín a Václav Kalinovi z Bříství a pan Josef Miškovský ze Starého Vestce občany obou vesnic k poradě, na které bylo usneseno založit sbor. Datum je to možná náhodné, někteří však spekulují, že se myšlenka zrodila již o několik dní dříve během břístevského posvícení. Do členských funkcí sboru byli zvoleni Antonín Kalina jako starosta, František Skořepa jako velitel a Josef Kavka jako jednatel. Založený sbor byl pak složen z 52 členů, z toho 29 činných a 23 přispívajících. Sbor si vzal za úkol pomáhat při živelných pohromách, vytvářet nové vlastenecké cítění a vyvíjet osvětovou a společenskou činnost. Sdružoval kolem sebe lidi bez rozdílu politické, náboženské a stavovské příslušnosti. 
Po Františku Skořepovi následovali tito velitelé: Alois Bureš, Josef Pazderka, Václav Pečenka, Václav Kefurt, Antonín Štěpán (ve funkci téměř 50 let), Jan Březina a Miroslav Neček.
V roce 1905 byla obcí zakoupena ruční koněspřežná stříkačka firmy Smekal sídlící v té době v Čechách pod Kosířem. Rozmach zažil sbor po 1. světové válce, kdy byla vytvořena družstva žen, žáků a sanitární družstvo. Svou rozmanitou činností se sbor stává hybatelem kulturního a společenského dění, například se hrají divadelní představení a pořádají se přednášky. Útlum přišel během 2. světové války, ale i tak se roce 1944 podařilo v parku před tehdejší farou vykopat požární studnu. Přívod vody byl zajištěn přítokem z místního rybníka, který byl v pozdějších dobách přebudován na požární nádrž.  
Je na škodu, že se z doby okupace Čech a Moravy jednatelské knihy nedochovaly, a tak se historické střípky skládají z jiných zdrojů a vzpomínek pamětníků. Činnost sboru se omezuje na zásahy u požárů nebo u živelných pohrom a jsou drženy tzv. žňové hlídky, jejichž činnost byla ukončena až počátkem 60. let. V roce 1942 byla obcí zakoupena nová motorová stříkačka na dvoukolovém podvozku od pražské firmy Ebert. Tato stříkačka byla z provozu vyřazena v roce 1962 a SDH Bříství byla přidělena okresní inspekcí požární ochrany opotřebovaná stříkačka PS-8. Vzhledem k tomu, že neměla podvozek a byla velmi poruchová, byla zakoupena nová stříkačka PPS-12 s podvozkem a základním vybavením, která slouží sboru dodnes. 
K dopravě k zásahům mimo obec, na soutěže a okrsková cvičení sloužil traktor a později nákladní automobil. Tato nevýhoda byla v osmdesátých letech vyřešena koupí ojetého vozidla Tatra 805, u něhož se však později projevily neopravitelné závady. Proto byla Tatra nahrazena rumunským terénním vozidlem značky ARO, které ale po několika letech užívání neprošlo technickou kontrolou. V roce 1999 bylo od Ministerstva vnitra ČSR koupeno vozidlo Avia dříve sloužící k přepravě služebních psů. Vnitřní interiér vozidla musel být upraven a vybaven lavicemi a skříňkami na materiál. I tato Avie byla prodána a v roce 2009 byl obcí zakoupen starší hasičský speciál Avia DA 12, který slouží sboru až do současnosti. V roce 2012 byla od Armády ČR bezúplatným převodem získána cisternová stříkačka Tatra 148. 
Přestože byla původní hasičská zbrojnice několikrát rozšiřována a přestavována, nevyhovovala již tehdejším potřebám na garážování vozidel a zajištění pohotovosti hasičské techniky. Proto byla v roce 1989 zbourána a na jejím místě postavena, za podpory břístevských občanů, Národního výboru Bříství a JZD, zcela nová hasičská zbrojnice. K jejímu slavnostnímu otevření došlo dne 6. října roku 1990. V současné zbrojnici se nachází klubovna, sociální zařízení napojené na obecní vodovod a kanalizaci a konají se tu veškeré schůze sboru a společenský hasičský život. 
Mimo drobné požáry a různé technické pomoci jednotka SDH Bříství zasahovala i při větších akcích, například při požáru sladovny v Kounicích a nebo  v roce 1990 při požáru zámku ve stejné obci. Nevyhnuly se nám ani živelné pohromy a jednotka zasahovala v roce 2010 při přívalových deštích a povodních jak v Bříství, tak i v Hrádku nad Nisou, kde strávila dva dlouhé a náročné dny. O tři roky později se povodně opakovaly, tentokrát Poděbradech, Křečkově a Budiměřicích. V roce 2018 se sešly tři vážnější události, nejprve požár skladovací haly v areálu bývalých mrazíren v Mochově, požár kombajnu a pole v Bříství a nakonec požár haly ve firmě Kovona v Lysé nad Labem–Litol.
SDH Bříství pořádá každoročně hasičský ples, dětský karneval, čarodějnice, dětský den, prázdninové stanování na Horkách, kurz první pomoci, sběr kovového odpadu a adventní koncert, jehož výtěžek je vždy darován na charitativní účely.
V roce 2018 byla uspořádána sbírka na pořízení automatizovaného externího defibrilátoru. Během dvou měsíců se podařilo vybrat téměř 50.000 Kč, a tak mohl být tento přístroj zakoupen a zařazen do vybavení jednotky.
V současnosti je největším problémem doplňování členské základny o mladé hasiče a sboru chybí družstvo žáků. 
K dnešnímu dni je složení výboru SDH Bříství následující: starosta Pavel Šmíd, velitel Michal Skořepa a jednatel Marcela Nečková. 
    Sbor dobrovolných hasičů Bříství (dále jen SDH Bříství) byl založen dne 24. září roku 1904 občany Bříství a Starého Vestce, kteří spolu v té době velmi úzce spolupracovali. Na ten den svolali pánové Antonín a Václav Kalinovi z Bříství a pan Josef Miškovský ze Starého Vestce občany obou vesnic k poradě, na které bylo usneseno založit sbor. Datum je to možná náhodné, někteří však spekulují, že se myšlenka zrodila již o několik dní dříve během břístevského posvícení. Do členských funkcí sboru byli zvoleni Antonín Kalina jako starosta, František Skořepa jako velitel a Josef Kavka jako jednatel. Založený sbor byl pak složen z 52 členů, z toho 29 činných a 23 přispívajících. Sbor si vzal za úkol pomáhat při živelných pohromách, vytvářet nové vlastenecké cítění a vyvíjet osvětovou a společenskou činnost. Sdružoval kolem sebe lidi bez rozdílu politické, náboženské a stavovské příslušnosti. 
    Po Františku Skořepovi následovali tito velitelé: Alois Bureš, Josef Pazderka, Václav Pečenka, Václav Kefurt, Antonín Štěpán (ve funkci téměř 50 let), Jan Březina a Miroslav Neček.
V roce 1905 byla obcí zakoupena ruční koněspřežná stříkačka firmy Smekal sídlící v té době v Čechách pod Kosířem. Rozmach zažil sbor po 1. světové válce, kdy byla vytvořena družstva žen, žáků a sanitární družstvo. Svou rozmanitou činností se sbor stává hybatelem kulturního a společenského dění, například se hrají divadelní představení a pořádají se přednášky. Útlum přišel během 2. světové války, ale i tak se roce 1944 podařilo v parku před tehdejší farou vykopat požární studnu. Přívod vody byl zajištěn přítokem z místního rybníka, který byl v pozdějších dobách přebudován na požární nádrž.  
    Je na škodu, že se z doby okupace Čech a Moravy jednatelské knihy nedochovaly, a tak se historické střípky skládají z jiných zdrojů a vzpomínek pamětníků. Činnost sboru se omezuje na zásahy u požárů nebo u živelných pohrom a jsou drženy tzv. žňové hlídky, jejichž činnost byla ukončena až počátkem 60. let. V roce 1942 byla obcí zakoupena nová motorová stříkačka na dvoukolovém podvozku od pražské firmy Ebert. Tato stříkačka byla z provozu vyřazena v roce 1962 a SDH Bříství byla přidělena okresní inspekcí požární ochrany opotřebovaná stříkačka PS-8. Vzhledem k tomu, že neměla podvozek a byla velmi poruchová, byla zakoupena nová stříkačka PPS-12 s podvozkem a základním vybavením, která slouží sboru dodnes. 
    K dopravě k zásahům mimo obec, na soutěže a okrsková cvičení sloužil traktor a později nákladní automobil. Tato nevýhoda byla v osmdesátých letech vyřešena koupí ojetého vozidla Tatra 805, u něhož se však později projevily neopravitelné závady. Proto byla Tatra nahrazena rumunským terénním vozidlem značky ARO, které ale po několika letech užívání neprošlo technickou kontrolou. V roce 1999 bylo od Ministerstva vnitra ČSR koupeno vozidlo Avia dříve sloužící k přepravě služebních psů. Vnitřní interiér vozidla musel být upraven a vybaven lavicemi a skříňkami na materiál. I tato Avie byla prodána a v roce 2009 byl obcí zakoupen starší hasičský speciál Avia DA 12, který slouží sboru až do současnosti. V roce 2012 byla od Armády ČR bezúplatným převodem získána cisternová stříkačka Tatra 148. 
    Přestože byla původní hasičská zbrojnice několikrát rozšiřována a přestavována, nevyhovovala již tehdejším potřebám na garážování vozidel a zajištění pohotovosti hasičské techniky. Proto byla v roce 1989 zbourána a na jejím místě postavena, za podpory břístevských občanů, Národního výboru Bříství a JZD, zcela nová hasičská zbrojnice. K jejímu slavnostnímu otevření došlo dne 6. října roku 1990. V současné zbrojnici se nachází klubovna, sociální zařízení napojené na obecní vodovod a kanalizaci a konají se tu veškeré schůze sboru a společenský hasičský život. 
Mimo drobné požáry a různé technické pomoci jednotka SDH Bříství zasahovala i při větších akcích, například při požáru sladovny v Kounicích a nebo  v roce 1990 při požáru zámku ve stejné obci. Nevyhnuly se nám ani živelné pohromy a jednotka zasahovala v roce 2010 při přívalových deštích a povodních jak v Bříství, tak i v Hrádku nad Nisou, kde strávila dva dlouhé a náročné dny. O tři roky později se povodně opakovaly, tentokrát Poděbradech, Křečkově a Budiměřicích. V roce 2018 se sešly tři vážnější události, nejprve požár skladovací haly v areálu bývalých mrazíren v Mochově, požár kombajnu a pole v Bříství a nakonec požár haly ve firmě Kovona v Lysé nad Labem–Litol.
    SDH Bříství pořádá každoročně hasičský ples, dětský karneval, čarodějnice, dětský den, prázdninové stanování na Horkách, kurz první pomoci, sběr kovového odpadu a adventní koncert, jehož výtěžek je vždy darován na charitativní účely.
V roce 2018 byla uspořádána sbírka na pořízení automatizovaného externího defibrilátoru. Během dvou měsíců se podařilo vybrat téměř 50.000 Kč, a tak mohl být tento přístroj zakoupen a zařazen do vybavení jednotky.
    V současnosti je největším problémem doplňování členské základny o mladé hasiče a sboru chybí družstvo žáků. 
    K dnešnímu dni je složení výboru SDH Bříství následující: starosta Pavel Šmíd, velitel Michal Skořepa a jednatel Marcela Nečková.