AED

Automatizovaný Externí defibrilátor (AED) je mikroprocesorem řízený přístroj, který mohou mohou obsluhovat jak nevyškolení, tak trénovaní záchranáři.
Po zapnutí přístroje se zachránce řídí hlasovou a obrazovou nápovědou.
V čase srdeční zástasvy je řada osob postižena život ohrožující poruchou srdečního rytmu - komorovou fibrilací. Prostřednictvím AED je možné dodat kontrolovaný elektrický výboj nazývaný defibrilace, který může obnovit normální srdeční rytmus.
Pokud je defibrilace provedena do 3-5 minut od náhlého kolapsu, zvyšuje se pravděpodobnost obnovení srdečního oběhu na 50-75%.