2012

Zásah č.1/2012

Bříství - Průhon + přilehlé ulice, odstraňování následků přívalových děšťů, přítomna JPO HZS PS Český Brod

čerpání zatopených sklepů, zahrad a rodinných domů.

Nasazená technika PS-12 + plovoucí čerpadlo NIAGARA 1

Datum 3. května 2012

Vyhlášení poplachu :  18:00 hod.

Výjezd : 18:05 hod.

Návrat na základnu :  20:40 hod.

Počet členů 1+4

Fotografie ze zásahu https://jsdhbristvi.rajce.idnes.cz/Povodne_3.5._2012/#

 

 

Požární dozor, pálení větvía přírodního materiálu na hromadách

Datum 30.4. 2012

Posádka 1+4

 

 

Praktický výcvik JSDH obcí okrsku č.12.

Dne 21. dubna jsme se spolu s 12.okrskem okresu Nymburk zůčastnily praktického výcviku JSDH.

Zůčastněné obce: Bříství, Velenka, Kounice, Semice, Chrást, Vykáň, Vyšehořovice, Přerov nad Labem.

Letošní jarní výcvik byl opět připraven modernějším způsobem výuky než tomu bylo v letech minulých.Celkem se do organizace výcviku zapojili tři obce : Bříství, Kounice, Vykáň.

Ve Bříství byla nasimulovaná dopravní nehoda osobního automobilu s poskytnutím předlékařské pomoci zraněným osobám s následnou možností si vyzkoušet resuscitaci na,,Andule".Dále ve Vykáni proběhl výcvik ve stavění části protipovodňové hráze a následoval písemný test s tématy ADR a chemických látek. Poslední stanoviště bylo v Kounicích ,,Na cihelně" probíhala tam dálková doprava vody pomocí požárních stříkaček PS 12.

Dle závěrečného hodnocení vedoucích jednotlivých stanovišť a pozvaných hostů z řad HZS Středočeského kraje se celá akce vydařila a zcela jistě každá JSDH získala nové poznatky  pro svou činnost.

NašeJSDH se umístila na této akci na krásném druhém místě.

Děkujeme a dík pochopitelně také patří všem kteří se podílely na zabezpečení celé akce.